Volwassenheidsriten

Volwassenheidsriten

Volwaardig opgroeien en ontplooing voor jongeren

PSYCHISCHE KLACHTEN ONDER JEUGD STIJGEN FORS

Krijgerschap

De wereldwijde ‘gezondheidscrisis’ heeft de jeugd uitermate hard getroffen. 
Maar liefst tachtig procent van de jeugd heeft te maken met een burn-out.
Ook de psychische klachten onder jongeren stijgen fors.
Vaak ontbreekt het jongeren aan een bepaalde mate van zelfvertrouwen, authenticiteit en zelfrespect.
Hierdoor leunen zij vaak naar hun omgeving, in de hoop dat zij dit daar kunnen halen.  
De behoefte aan identiteit, erkenning en ergens bij horen zijn zeker nu in deze onzekere tijden erg belangrijk.

Jongeren hebben doorgaans zeer weinig zin in ‘weer eens een praatsessie’.

GEBREK AAN CONTEXT VOOR VOLWASSEN WORDING

Veel jongeren voelen zich verloren en hebben weinig invulling waar ze diep van binnen voldoening uit krijgen.  
De rellen en negatieve gedragingen zijn vaak pogingen om gehoord en gezien te worden.
Er wordt van de jeugd verwacht dat zij zich volwassen gedragen, echter ontbreekt het in onze samenleving aan een context waarin de doelgroep op een veilige manier deze belangrijke transitie kan maken.
 Een gevolg is het groot aantal jongeren die doelloos en wanhopig zijn, zich niet als authentieke volwassenen kunnen manifesteren en hun rol kunnen vervullen in de samenleving.
Daarnaast hebben veel jongeren door de corona omstandigheden een ontwikkelingsachterstand. 

Traditionele overgangsriten

Traditionele overgangsriten

volwassenriten video

In de video hiernaast is een voorbeeld te zien wat voor context natuurvolken bieden. 

Training in volwassenheid


TRAINING IN VOLWASSENHEID

Om jongeren te begeleiden in het volwassen worden hebben wij een training ontwikkeld.
De trainingen kunnen worden afgestemd naar gelangen de behoeften van de school of organisatie.
Wij bieden een standaard programma waarin diverse aspecten van de trainingen zijn geimplementeerd.
Dit programma heet: De ridderlijke avonturen van de Krijger.
Het programma bestaat voornamelijk uit overgangsritten, dit zijn beproevingen die jongeren helpen de transitie van kindertijd naar volwassenheid te  vergemakkelijken.
Het programma is opgebouwd uit drie fasen, een separatiefase, een marge en incorporatiefase.

Het programma bevat een spannend en gestructureerd verhaallijn met oefeningen die zijn gebaseerd op de oude mystiek.
Jongeren ondergaan samen een liminale fase waardoor er een bijzonder en krachtige sociale groep wordt gevormd. 
Positieve kenmerken van deze groepvorming zijn: gezamenlijkheid, sociale gelijkheid en solidariteit.


''If the youth are not initiated into the village, they will burn it down just to feel its warmth.''

programma informatie

training voor jeugdprofessionals

training voor jongeren

wat leren jongeren tijdens het programma

Wat leren jongeren tijdens het programma

-Omgaan met tegenslagen    

-Sociale, emotionele en gedragsmatige vaardigheid
                       
-Moedig in het leven staan

-Diepere betekenis van het leven ervaren     

-Overwinnen van angst

Soepele overgang naar volwassenheid   

  
-Het ervaren van solidariteit en sociale gelijkheid 

-Dieper contact maken met zichzelf       

-Emotie regulatie

-Identiteitsvorming                                     

-Aanmoediging en zelfkennis

 

– Sociale, emotionele en gedragsmatige                           – Moedig in het leven staan
vaardigheden  

– Diepere betekenis van het leven ervaren                      – Overwinnen van angst

– Soepele overgang naar volwassenheid                          – Het ervaren van solidariteit en sociale gelijkheid 

– Dieper contact maken met zichzelf                                 – Emotie regulatie

– Identiteitsvorming                                                              – Zelfkennis en omgaan met tegenslagen  

Weerbaarheid en veerkracht jeugdigen

Voeg je koptekst hier toe

ontwikkeld vanuit de praktijk

Wij hebben naast onze opleidingen, veel praktijkervaring met het opzetten van programma’s voor de jeugd,
en hebben gezien  hoe het vaak niet lukt!
Wij hebben veel successen behaald in het werken met de doelgroep door onze methodische werkwijze, gecombineerd met creativiteit en structuur. Om een voorbeeld te schetsen: wij hebben een jongeren community  opgezet voor het project Youngsterdam en geïnspireerd om vanuit verbinding hun talenten in te zetten ten behoeve van een succesvolle integratie en solidariteit.

het kaf van het koren scheiden

Er is zoveel aanbod voor jongeren dat het lastig is het kaf van het koren te scheiden. Doorgaans zitten jongeren ook niet te wachten om opgevoed te worden of te doen wat er van hun omgeving verlangd wordt.
Onze programma’s sluiten echter aan op de leefwereld en behoeften van jongeren. Het geeft ze een stevige basis voor de rest van hun leven en brengt ze in contact met intrinsieke waarde. Bovendien is het een spannend avontuur en wie wil dat nou niet beleven als jongere?

jeugdprofessional


De kosten te financiËren vanuit het NPO

De trainingen vallen onder de binnen het Nationaal Programma Onderwijs aangewezen interventies waar geld voor beschikbaar is.
Tijdens de trainingen leren jongeren sociale,  emotionele en gedragsmatige vaardigheden. Deze vaardigheden leveren een positieve bijdragen aan schoolsucces en volwassenheid. 
Kijk voor de mogelijkheden voor een programma op maat en de financiering op de homepage.

Nog niet overtuigd? Ontvang een proef volwassenwordingsritten!

Nog niet overtuigd? Ontvang een proef volwassenwordings ritten!

Ben je nog niet overtuigd of de Ridderlijke avonturen van de Krijger een programma is voor jongeren die jij begeleidt?  Ontvang dan gratis de proef volwassenwordingsritten.

In deze proef-rite ontvang je een interactief communicatie middel die je met jongeren kunt doen om hen te introduceren aan het concept. Ga het gesprek aan met de jongeren en raak overtuigd van de waarde van het avontuur.   Je ontvangt een document met daarin reflectie vragen die jongeren kunnen beantwoorden.          

Ontwikkel aspecten
Die tijdens de training aan bod komen
Authenticiteit
75%
Zelfstandigheid
75%
Zelfvertrouwen
89%
Zelfwaardering
89%

Aanvraag vrijblijvend orientatie gesprek