Kompassievol Krijgerschap

Training, coaching en lessen voor het bevorderen van zelfkennis

belichamen van kracht en potentie

Krijgerschap verzorgd complete programma’s die gericht zijn op zelfleiderschap, het ontwikkelen van oorspronkelijke kracht en volwassenheid.
Wij helpen professionals om hun beroep uit te voeren op een manier die aansluit op hun passie en geeft handvaten voor zelfleiderschap en samenwerking. 

Voor jeugdprofessionals, scholen en de jeugd hebben wij een speciaal programma ontwikkeld die  bijdraagt aan een positieve ontwikkeling en volwassenheid. De individuele begeleiding is gericht op het belichamen van het krijger archetype, waarbij je leert om je potentie te benutten en doelen te behalen. 

Ervaren trainers

Wij hebben veel ervaring met het geven van trainingen aan zowel jongeren als volwassenen.

innerlijke power

Krijgerschap begeleidt mensen in het ontwikkelen van innerlijke kracht door praktische oefeningen.

Programma's op maat

Het effect van onze programma's is persoonlijke ontwikkeling. Inclusief materiaal en afstemming.

Result Based

Maak van corona je kroon: onze programma's leert je om van uitdagingen en moeilijkheden vruchten te plukken.

Om de mogelijkheden te bespreken en af te stemmen van het aanbod op uw behoefte kunt u contact met mij opnemen door te klikken op één van de onderstaande knoppen:

Kenmerken van een krijger

Alert & Wakker

De krijger is altijd alert. Hij is altijd wakker. Hij slaapt nooit door het leven.

DOORZETTINGSVERMOGEN

Krijgerschap gaat niet over hoe hard je kan slaan, het gaat erom hoe hard je geraakt kunt worden en vooruit kunt blijven gaan, hoeveel je kunt nemen en vooruit kunt blijven gaan

Aandacht & Concentratie

De Krijger weet hoe hij zijn geest en zijn lichaam moet concentreren. Deze kwaliteiten vereisen voortdurend bewustzijn en aandacht, en om ze te ontwikkelen en te behouden traint de krijger.

Eigenschappen van een Leider

Zelfkennis

Door training leren krijgers zichzelf kennen, en waarvoor ze vechten. Hier vinden krijgers volwassenheid en scheiden ze zich af van de pseudo-krijger.

Doelgericht

Een volwassen krijger kent zijn ware doel en bekommert zich niet om zijn eigen trots of grootsheid

Strategisch

De belangrijkste strijd van de Krijger is tegen de tirannie van de doffe geest, tegen de door angst gedreven onwetendheid.

Ons Aanbod

Zachtmoedig Krijgerschap op de Werkvloer

Er zijn veel bedrijfsinterventies en coaches, maar wat is nu echt doorslaggevend?  Zachtmoedig krijgerschap biedt de allerbeste begeleiding en technieken om het meeste uit je team of je eigen potentieel te halen.

Volwassenheidsriten voor jongeren


Wij bieden laagdrempelige trainingen voor jongens en meisjes tussen de 12 en 18 jaar voor een soepele overgang naar volwassenheid. De trainingen zijn geintegreerd in een programma dat een positieve ontwikkeling stimuleert.

Persoonlijke coaching


Volg het pad van de Krijger, deze unieke coaching leert je om onbevreesd en krachtig in het leven te staan. Je krijgt veel technieken en tools die je gezondheid bevorderen, vitaliteit doet verhogen, energie en levenskwaliteit doet toenemen.

De kosten te financieren vanuit NPO

Het is mogelijk om het programma gefinancierd te krijgen vanuit de overheid, omdat het valt onder het Nationaal Programma Onderwijs. Het programma is integraal en diverse interventies zijn erin opgenomen, waardoor geld beschikbaar kan worden gesteld.
De overheid heeft een menukaart opgesteld en de daarin opgenomen interventies zijn uit internationaal onderzoek effectief gebleken. 

Voor zowel de ontwikkeling van de jeugd als het onderwijs is dit een gouden kans voor het aanpakken van corona vertraging voor leerlingen in de categorie VO en MO. 

Ons programma is afgestemd op de interventies en biedt bovendien een waardevolle aansluiting op het onderwijs. De vaardigheden die jongeren leren tijdens het programma leveren een positieve bijdragen aan hun schoolsucces en volwassenheid.

 Neem contact met ons op om een programma op maat te bespreken.

In samenwerking met Krijgerschap kan het programma gefinancierd worden uit het Nationaal Programma Onderwijs. Daarbij zijn de lesmaterialen zoals een werkboek en oefenmaterialen bij inbegrepen. 

Door de corona omstandigheden zijn veel jongeren geïsoleerd geraakt waardoor zij een achterstand hebben opgelopen in hun ontwikkeling, dit heeft invloed op hun schoolprestaties. 

Volgens het NJI zijn bepaalde competenties voor een positieve ontwikkeling van jeugdigen belangrijk, dit zijn o.a.: sociale, emotionele en gedragsmatige vaardigheden.
In het programma dat wij aanbieden worden deze competenties ontwikkeld bij jeugdigen. Tevens geeft het professionals en leraren handreikingen voor het begeleiden van de doelgroep in deze ontwikkelingstaak.
Uit onderzoek blijkt dat dit bijdraagt aan schoolsucces, prosociaal gedrag, goede relaties met vrienden en volwassenen en minder probleemgedrag  (NJI, Opgroeien en opvoeden, 2020). Onze programma’s zijn geschikt voor alle jeugdprofessionals en in het onderwijs VO en MO.

Om je te helpen hebben we direct te gebruiken subsidie-template gemaakt om onze programma’s te verwerken in het actieplan van jouw school.

Het programma van het Krijgerschap valt onder de doelgebieden A, C, D en F van de menukaart van het Ministerie van OCW

 

A. Meer onderwijs, om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren.

Het programma kan plaatsvinden binnen of buiten reguliere schooltijden, het zijn verrijkingslessen welke vallen onder ‘Uitbreiding onderwijs’. Het programma kan ook tijdens vakanties of in het kader van zomer- en lentescholen plaatsvinden.

C. Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

Welbevinden is bevorderend voor het leren; de relatie tussen welbevinden en leerresultaten is dynamisch én wederkerig. De oefeningen die in het programma terugkomen zijn gebaseerd op psycho-fysieke methodieken, en dit bevordert het welzijn van jongeren.
Ook het fysieke component speelt een belangrijke ontwikkelingsrol, door fysiek contact te maken leren jongeren weerbaarheid en sociale vaardigheden. 

D. Ontwikkeling van de executieve functies van leerlingen

Het ontwikkelen van metacognitie wordt tijdens het programma uitgebreid aandacht aan besteedt d.m.v. reflectie, doelen stellen en monitoring.
Er wordt intensief samengewerkt met andere deelnemers waardoor het leerproces wordt bevordert.

F. Faciliteiten en randvoorwaarden

Deze categorie is uitsluitend randvoorwaardelijk/ondersteunend in te zetten samen met interventies onder A-E.  Het is mogelijk om binnen het programma de ouders te betrekken bij het leerproces van de deelnemers. Het programma voldoet aan het criterium van ‘ouderbetrokkenheid’ omdat deelnemers de opdracht krijgen hun bevindingen, leerstof en reflecties mee te nemen naar huis en dit te delen met hun ouders. Ook wordt er met ouders afgestemd over de inhoud van het programma. 

Krijgerschap verzorgt een integraal ontwikkelingsprogramma voor jeugdigen voor de doelgroep zelf, jeugdprofessionals, op MO en VO scholen op basis van soepele overgang naar volwassenheid en algehele welzijn. In deze context ligt de nadruk op het deelnemers helpen ontwikkelen van sociale, emotionele en gedragsmatige vaardigheden, zodat schoolprestaties kunnen worden verbeterd.

Neem contact op om een programma op maat voor jouw school of organisatie te bespreken.

 

Om de mogelijkheden te bespreken en af te stemmen van het aanbod op uw behoefte kunt u contact met mij opnemen door te klikken op één van de onderstaande knoppen:

zes stappen voor een succesvol programma

1. Contact

Neem contact met ons op via mail of telefoon. Er zal een kort inventarisatiegesprek plaatsvinden, indien je geïntresseerd bent wordt er een afspraak gepland.

2. Afspraak

De afspraak kan telefonisch, op locatie bij jou organisatie of school plaatsvinden. De wederzijdse verwachtingen en inbreng worden besproken. Er wordt een duidelijk beeld van het programma gevormd.

3. het plan

Het plan wordt uitgewerkt inclusief de kosten. Wij leveren ook teksten voor (NPO)subsidie-aanvragen. Na de uitwerking wordt het plan samen met jou gevalueerd en zo nodig aangepast. Dit plan bevat alle afspraken en organisatorische details.

4. uitvoering

De uitvoering vindt plaats op een aangewezen locatie, op een gestructureerde manier met regelmatige afstemming. De veiligheid van deelnemers wordt goed in acht genomen door voldoende overzicht van de trainers.

5. evaluatie

Na de uitvoering zal er gereflecteerd worden over de resultaten en ervaringen van deelnemers. Ook de samenwerking tussen ons staat centraal en wordt besproken.

6. implementatie

Indien mogelijk kan het programma worden geimplementeerd door nieuwe deelnemers het programma te laten ervaren. Ook is het mogelijk om als professional zelf te leren om het programma uit te voeren.
Zelfliefde

Het hart van krijgerschap

 

Krijgerschap is opgericht door Maindrian Lucano Marcello van Berge. Vanuit zijn achtergrond als docent, martial artist, jongerenwerker en coach heeft hij zijn ervaring omgezet in een nieuwe lifestyle vorm genaamd Krijgerschap.
Hij heeft zich bekwaamd in verschillende oosterse levenswijze en dit. geïntegreerd in zijn praktisch dagelijks leven, deze kennis deelt hij met de medemens.

Het herintroduceren van krijgerschap en het archetype van de krijger is een manier om mensen contact te laten maken met hun oorspronkelijke kracht, levens potentie en het behalen van doelen.
Het aanbod voor de jeugd bestaat uit een programma waarin zij zich bekwamen in volwassenheid. Deze overgangsriten vullen een groot hiaat in onze samenleving, waar het vaak ontbreekt aan een dergelijke context. Het archetype van de krijger is een personificatie van een rolmodel die jongeren in hun zelf kunnen verwezenlijken, zodat zij als volwaardige volwassenen hun rol kunnen vervullen in de samenleving.
Ook geven wij persoonlijke coaching en zelfleiderschap trainingen voor in het bedrijfsleven.

Deze trainingen bestaan o.a. uit: zelfregulatie technieken,emotie-regulatie, centreren en diverse psycho-fysieke oefeningen die praktisch en simpel zijn. 

Onze laatste Blog berichten

Connect met ons op social media

Wij zijn beschikbaar op de volgende social media kanalen – voel je vrij om te connecten.