Creatieve invalles

De oplossing voor een gebrek aan leraren

Groot tekort aan leerkrachten

In het primair onderwijs is er landelijk een groot tekort aan leraren van bijna 13.000 juffen en meesters.
Herkent u dit op jullie school? Continue de gaten opvullen en lesroosters inpassen door een tekort aan docenten?
Ook voor de leerlingen kan een gebrek aan regelmaat en structuur van lessen in verloop van de tijd problemen opleveren. Vooral de kwetsbare leerlingen hechten veel waarden aan de 
continuïteit van de lessen op school. Zoals in het RTL-nieuws wordt vermeld; ”vaak is de docent degene die ervoor zorgt dat een kwetsbare leerling overeind blijft”. Het is voor een kind essentieel om continuiteit te ervaren en ook een aspect te hebben in het onderwijs waarin zij haar creativiteit kwijt kan. 

Creativiteit betekent eenvoudig dat je totaal ontspannen bent

creatieve oplossingen

Acute problemen zoals leerkrachten tekort als gevolg van bijvoorbeeld zwangerschapsverlof of ziekte vragen om creatieve oplossingen. Een creatieve inval-les is één van die uitstekende oplossingen die je een klas kan bieden voor een leerzame, enerverende, verbindende en verrijkende lesdag.
De toegevoegde waarde is dat deze lessen veel mogelijkheden en flexibiliteit bevatten; het is te implementeren voor alle basisschoolleerlingen, structurele lessen zijn mogelijk en workshopreeksen voor meerdere dagen in de week.

Om de mogelijkheden te bespreken en af te stemmen van het aanbod op uw behoefte kunt u contact met mij opnemen door te klikken op één van de onderstaande knoppen:

Het creatieve leerproces

Het creatieve leerproces

Creatief leerproces video

In de video hiernaast kan je het creatieve leerproces zien zoals dat in de Verenigde Staten is Gëimplementeerd. 

Stevige & Creatieve Meester


stevige en creatieve meester

Naast mijn diverse opleidingen, praktijk ervaring in het lesgeven in het basisonderwijs ben ik pedagogisch onderlegd en in staat om de klassendynamiek te bevorderen.
Deze competenties zorgen ervoor dat ik naast een creatieve docent ook een stevige meester ben die de Rots & Watermethodieken beheerst en ook toepast in de klas indien van toepassing.

Ik ben in staat om volledige lesdagen of workshops te verzorgen, vanuit mijn didactische kennis en ervaring is het ook mogelijk om een programma te ontwikkelen gebaseerd op de wensen van de school en de didactische visie.
De programma’s die ik ontwikkel zijn afgestemd op de leerlijnen en kerndoelen van de Kunstzinnige Oriëntatie van het SLO. In het lesplan staat omschreven hoe ik een veilige sfeer in de klas creëer en ervoor zorg dat dit wordt gewaarborgd.

"If you're not prepared to be wrong, you'll never come up with anything original" - Sir Ken Robinson

Het stimuleren van het leerproces

Wellicht heeft jullie school meer behoefte aan het bevorderen van de basisvaardigheden en het behalen van de leerdoelen van de leerlingen. Uit mijn ervaring is gebleken dat na een creatieve dag of leerreeks het enthousiasme van de leerlingen in het onderwijs en leergierigheid toenemen.  Zij leren in de meest brede zin van het woord hoe de wereld om hen heen in elkaar zit, en dit bevordert mogelijk hun motivatie om te leren zodat zij actief aan onze wereld kunnen deelnemen.

Een andere ervaring is dat de groepscohesie en de onderlinge contacten worden bevorderd door de creatieve en verbindende werkvormen waardoor er meer overzicht, respect, begrip en rust in de klas ontstaat wat tevens het leerproces kan bevorderen.

Om de mogelijkheden te bespreken en af te stemmen van het aanbod op uw behoefte kunt u contact met mij opnemen door te klikken op één van de onderstaande knoppen:

Verrijk de school en leerstof

Wilt u jullie school ook verrijken met meer creativiteit, innovatie en een bevordering van het leerproces in het primaire onderwijs? U zult versteld staan van het effect dat deze lessen kunnen hebben op het gedrag en leervermogen van de leerlingen.
Boek nu een introductie les voor een creatieve lesdag of een intake-afspraak waarbij u uw wensen kunt delen en er een lesprogramma kan worden afgestemd op een specifiek thema.  Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen via het contactformulier.